Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм, което ще се състои на 21.12. 1933 г.
Ще се разглеждат мерки за насърчаване посещенията на чужденци. Приложен е дневния ред на заседанието.