Покана и дневен ред на учредителното събрание на Софийското дружество "Природа", насрочено за 23.02. 1947 г.