Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП от 26.12.1957 г.