Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 03.03.1958 г.
Разглеждано е проект за постановление за защита на природа и проект за оустав на Съюза за защита на природата.