Учителката Капка Катерова се включва в проучването, опазването и популяризирането на природното богатство на Плевенска област и в цялата страна най-активно в периода 1972-1989 г. Тя е изявен организатор и новатор по отношение на популяризирането на естествените науки и природозащитата. В този период тя работи в Математическата гимназия „Гео Милев“, Плевен, където през 1972 г. оглавява секция „Биология и защита на природата“ към клуба за ТНТМ при училището. В продължение на 17 последователни години К. Катерова успява да организира успешно 11 ученически експедиции, като централна роля в тях винаги има карстовото ждрело на р. Чернелка край гр. Плевен, но те включват и много други части от страната – Пирин, Рила, Родопите, Стара планина, Странджа, Деветашкото плато, долината на р. Каменица, Етрополски Балкан и мн. др. В тези експедиции участват около 286 средношколци, а чрез споразумение между училището и БАН като научни ръководители се включват 40 специалисти (еколози, биолози и палеонтолози) от академията и други институции в страната, вкл. и от отдел „Природа“. Сред тях са известни учени, като Петър Берон, Димитър Нанкинов, Николай Виходцевски, Жеко Спиридонов, Димитър Пеев, Теньо Мешинев, Златозар Боев, Светослав Петрусенко, Стойчо Бресковски, Светослав Герасимов, Киран Дончев и др. В резултат на тези експедиции във фонда на отдел „Природа“ в Плевен постъпват хиляди образци (растения, фосили, насекоми и др.) от различни краища на страната, а КОПС обявява по предложения – пак резултат от експедициите: 18 нови защитени територии (вкл. резерват „Царичина“), както и много природни забележителности: 58 пещери, 4 водопада, 115 вековни дървета, 18 скални образувания и др. Открити са 2 нови видове за науката и 4 за страната видове и е публикувана нова научна информация за изследваните райони. Примерът на Капка Катерова остава ярък за всички работили с нея, но най-вече за учениците й. Повечето от тях, участващи в експедициите й, в последствие се насочват към естествените науки и става изявени специалисти – геолози и палеонтолози (Кристалина Стойкова, Искра Лакова), биолози (Доля Павлова, Блага Ангелова, Сергей Иванов), математици (Красимир Данов) и мн. др. 

На снимките К. Кетерова с П. Берон/ Св. Герасимов и ученици/ Ж. Спиридонов и други/ Владо Велев, Капка Катерова и Цветанка Стрибърни - внучката на Вацлав Стрибърни/ Т. Мешинев

Текст: д-р Росен Цонев, снимки: сем. Кетерови