Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Заповед №РД-310/16.07.1996г на Министерството на околната среда Министерство на околната среда, Георги Георгиев 16/07/1996
Свали
Кореспонденция от 1996г между Комитета по горите, Министерството на околната среда и Студентски клуб "Академик" за резерват "Ропотамо" Минисерство на околната среда - зам. мин. Й. Пеловски, Комитет по горите - инж. М. Михайлов, СК Академик - Б. Бурин Минисерство на околната среда, Комитет по горите, СК Академик - Б. Бурин 19/06/1996 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Писмо от 11.март 1996г на Комитета по горите до Народното събрание на РБ Комитет по горите, инж. В Карамфилов Комисия по опазване на околната среда и водите към НС 11/03/1996 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Кореспонденция от 1996г между Комитета по горите и Министерството на околната среда относно резерват "Ропотамо" инж. Иван Костов, Йордан Узунов Йордан Узунов, инж. Иван Костов 11/03/1996 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Писмо от агенцията по приватизация до министър председателя Жан Виденов, относно терени в м. Аркутино, 1996г Агенция по приватизация Жан Виденов - Министър председател 04/03/1996 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино, Андреа баир
Свали
Писмо от 27.02.1996г на РДГ Бургас до Комитета по горите относно земи в резерват Ропотамо Районна дирекция по горите - Бургас Комитет по горите 27/02/1996 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Писмо от Министерството на околната среда до Дружество за защита на хищните птици, относно резерват Ропотамо, 1996г Министерство на околната среда Дружество за защита на хищните птици 22/02/1996 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Писмо от еко организации до министър-предесдателя Жан Виденов и др. относно резерват Ропотамо, 1996г Дружество за защита на хищните птици, Студентски клуб по опазване на природната среда при ЛТУ, Движение за общество в хармония с природата, Фондация за защита на природата и децата, Българско дружество за защита на птиците, Информационен и учебен център по екология, НД Екогласност, Федерация, Природен фонд, Еко-клуб 2000, За Земята Жан Виденов - Министър председател 25/01/1996 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Заповед №РД-479/29.12.1995г на Министерството на околната среда Министерство на околната среда, Георги Георгиев 29/12/1995 Пирин, Златни пясъци, Шуменско плато
Свали
Преписка за възстановяване на изключени от горския фонд земи в резерват Ропотамо, 1994-95г Министерство на околната среда, Комитет по горите, РДГ Бургас РДГ Бургас, Комитет по горите 08/08/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Писмо от 2 август 1995г на МТРС до кмета на общ. Созопол, относно държавен имот в м. Аркутино Министерство на териториалното развитие и строителството Кмет на община Созопол 02/08/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Заповед РД-09-638/26.07.1995г на МОНТ относно Национален детски комплекс с. Равда Министерство на образованието науката и технологиите 26/07/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо
Свали
Заповед РД-09-638/25.07.1995г на МОНТ относно Национален детски комплекс с. Равда Министерство на науката и технологиите Главболгарстрой ЕАД 25/07/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Равда
Свали
Подписи и особени мнения към доклад относно обект "Джерман-Скакавица", 1995г 30/03/1995 Джерман-Скакавица национален парк, Рила София, Рила, яз. Искър, Панчарево, Кокаляне, Джерман, Скакавица
Свали
Писмо от депутатът Лъчезар Тошев до Меглена Плугчиева относно обект "Джерман-Скакавица", 1995г Лъчезар Тошев Меглена Плугчиева 16/03/1995 Джерман-Скакавица национален парк, Рила Джарман, Скакавица, Паничище, Сапарева баня
Свали
Писмо от Комитета по горите до община Созопол относно актуване на земите, изключени от горския фонд за нуждите на центъра "Знаме на мира" Комитет по горите Община Созопол 27/01/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Заповед РД-30/24.01.1995г на МОС за обявяване на Народен парк "Странджа" Министерство на околната среда 24/01/1995 Странджа природен парк, Странджа Кости, Малко Търново, Царево
Свали
Писмо от 19.01.1995г на Главболгарстрой до община Созопол относно актуване на имоти в местност Аркутино Главболгарстрой ЕАД Община Созопол 19/01/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Стари и нови граници на резерват Ропотамо от 1995г с отбелязани терените на Главболгарстрой 17/01/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино, Ропотамо
Писмо от община Созопол до Главболгарстрой ЕАД относно актуване на терени в резерват Ропотамо Община Созопол Главболгарстрой ЕАД 16/01/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо
Свали
Писмо от областния управител на Бургас до кмета на община Созопол, относно Младежки детски творчески център "Знаме на мира" - Ропотамо, 1995г Областен управител област Бургас Кмет на община Созопол 03/01/1995 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Чернова на докладна записка от председателя на Комитета по горите до мин. председателя Жан Виденов, относно резерват Ропотамо, 1994г инж. Христо Тодоров Жан Виденов, Министър председател 30/12/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Писмо от пътно управление - Бургас до Министерство на финансите относно право на ползване на кантон в м. Аркутино, 1994г Пътно управление - Бургас Министерство на финансите 19/12/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Писмо от Комитета по горите до МОС и др. относно ски зона Банско, 1994г Комитет по горите Министерство на околната среда 12/12/1994 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарника, Ечмище, Платото
Свали
Писмо от Главболгарстрой до община Созопол относно актуване на имоти в местност Аркутино, 1994г Главболгарстрой ЕАД Община Созопол 24/11/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Писмо от РДГ Бургас до Комитета по горите относно възстановяване на изключени от ДГФ земи в резерват "Ропотамо", 1994г Регионална дирекция по горите - Бургас Комитет по горите 09/11/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Андрея баир
Свали
Писмо от Комитета по горите до РДГ Бургас относно изключените от ДГФ терени в резерват Ропотамо, 1994г Комитет по горите РДГ Бургас 09/11/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Решения №212 и №156-П от на Агенцията за приватизация относно Главболгарстрой, 1994-95г Агенция за приватизация 08/11/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо
Свали
Предавателно-приемателен протокол за обект "Училищен комплекс Ропотамо", 1994г Министерство на науката и образованието, Министерство на териториалното развитие и строителството 07/11/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Заповед РД-02-14-507/14.10.1994г на МТРС относно Училищен комплекс Ропотамо Министерство на териториалното развитие и строителството 14/10/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо
Свали
Съвместен протокол между МНО и МТРС относно училищен комплекс Ропотамо, 1994г Министерство на науката и образованието, Министерство на териториалното развитие и строителството 11/10/1994 резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Писмо от 11.08.1994г на МОС до Комитета по горите относно резерват "Ропотамо" Министерство на околната среда Комитет по горите 11/08/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Съвместен протокол между Главболгарстрой ЕАД и МОНТ относно Училищен комплекс Ропотамо, 1995г Глабволгарстрой ЕАД, Министерство на науката и технологиите 25/07/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Постановление №139/20.07.1994г на МС за определяне границите между поземления и горския фонд Министерски съвет на Република България 20/07/1994 общи
Свали
Писмо от Министерството на науката и образованието до Министерство на финансите относно изграждането на обект в резерват Ропотамо, 19994г Министерство на науката и образованието Министерство на финансите 30/06/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино
Свали
Решение №41 по ОВОС на МОС за мандра, с. Миланово, 1994г Министерство на околната среда 28/06/1994 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан м. Каличина бара
Свали
Решение на СГС за преобразуване на Главболгарстрой, 1994 Софийски градски съд 17/05/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо
Свали
Заповед РД-02-14-761/17.02.1995г на МТРС относно резерват Ропотамо Министерство на териториалното развитие и строителството 17/02/1994 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Скица на част от резерват Ропотамо с предложение за включване на земи в горския фонд 30/09/1993 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо, Аркутино
Писмо от Зв. Заппрянов до началника на кабинета на президента на РБ, относно подписка на Екогласност, 1992г Зв. Запрянов Ал. Алексиев, началник на кабинета на президента на РБ 04/12/1992
Свали
Заповед №318/07.05.1992г на МОС за възстановяване на резерват "Ропотамо" Министерство на околната среда 07/05/1992 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Змийски остров, Калдъръм Гечит, Ропотамо, Маслен нос, Аркутино
Свали
Обяснителна записка за народен парк - музей "Шипка" Г. Александров 01/01/1992 общи Шипка, Св.Никола, Бузлуджа
Свали
Афиш за дванадесет часов Еко Рок Фест на Дунав мост, 1991г Екогласност 07/11/1991 Дунав
Заповед за намаляване на резерват "Тисата", 1991 Димитър Воденичаров, МОСВ, Министерство на околната среда 31/10/1991 Кресна резерват, Тисата Кресна
Свали
Заповед №82/08.02.1991г. на МОС за увеличаване площта на природен парк "Витоша" 1991г. 08/02/1991 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Скица на народен парк "Шипка" от 1991г ДЛ Казанлък 01/01/1991 природен парк, Българка Шипка, Бузлуджа
Свали
Скица на народен парк - музей "Шипка" 1991 г. 01/01/1991 общи Шипка
Свали
Листовка на Екогласност за свикване на общо събрание, 1990г Екогласност 19/10/1990
Свали
Снимки от Първата екологична морска демонстрация в България, 1990г Лъчезар Тошев 06/09/1990 Черно море
Факелното шествие в Созопол - от пристанището през града до плажа, 4 септември 1990г.
Морската демонстрация "Милост за морето" 30 август - 6 септември 1990г.
Милост за морето, 4 септември 1990, Факелното шествие на Екогласност и Зелената партия, Созопол, плажа. Сн.Васил Калчев
Декларация от участниците в протестния поход "Милост за Черно море", 1990г Велико НС, Президент на НРБ, Правителство на НРБ 04/09/1990 Черно море
Свали

Страници