Проектът “За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество” цели да създаде инструменти и знания за застъпничество сред младежи и активисти от цялата страна, като систематизира и представи достъпно опита на придозащитната общност. За тази цел АПБ в рамките на проекта:

  • разработва наръчник за застъпничество за опазване на околната среда
  • разширява базата данни на архива за защитените територии www.ekoarhiv.bg с нови фондове, подпомагащи зелено застъпничество
  • провежда 4 двудневни обучения в София, Пловдив, Варна и Габрово за НПО, граждански групи и младежи от съответния район с цел да даде възможност за развития на умения за застъпничество в ново поколение на природозащитници от цяла България.

Продължителност: от октомври 2014 до октомври 2015 г. Бюджет: 19989.79 EUR

Новини

Публикуваме указания на МОСВ от последните седем месеца

 

 

На първата си пресконференция служебният министър на околната среда и водите спомена, че ще се наложи да преразгледа методическите указания за провеждане на процедури по оценка на въздействие върху околната среда, екологична оценка и оценка за съместимост с целите на Натура 2000 мрежата, издадени от предходното правителство. 

Започват записванията за последното обучение "Зелено застъпничество" в София

Асоциацията на парковете в България (АПБ) организира последното от общо 4 обучения за застъпничество за опазване на природата, които бяха организирани из страната, за да бъдат достъпни до желаещи от всички краища на България. То ще се проведе в София, на 3-4 октомвриот експертите Добромир Добринов, Александър Дунчев, Тома Белев и Стефан Аврамов и е насочено основно към младежи и НПО от Южна България.

Обучение “Зелено застъпничество” на АПБ във Варна на 4-5 юли

Асоциацията на парковете в България (АПБ) организира третото от общо 4 обучения за застъпничество за опазване на природата, които се надяваме да бъдат достъпни до желаещи от всички краища на България. То ще се проведе във Варна на 4-5 юли от експертите Добромир Добринов, Александър Дунчев, Тома Белев и Стефан Аврамов и е насочено основно към младежи и НПО от Северна България и Черноморието.

Обучение “Зелено застъпничество” на АПБ в Габрово на 18-19 април

Асоциацията на парковете в България (АПБ) организира второто от общо 4 обучения за застъпничество за опазване на природата, които се надяваме да бъдат достъпни до желаещи от всички краища на България. То ще се проведе в Габрово на 18-19 април от експертите Добромир Добринов, Александър Дунчев, Тома Белев и Стефан Аврамов и е насочено основно към младежи и НПО от Северна България.

АПБ ще проведе обучение "Зелено застъпничество" на 21-22 февруари в Пловдив

Асоциацията на парковете в България (АПБ) организира първото от общо 4 обучения за застъпничество за опазване на природата. То ще се проведе в Пловдив на 21-22 февруари от експертите Добромир Добринов, Александър Дунчев, Тома Белев и Стефан Аврамов.

АПБ ще представи наръчник и график на обучения за "зелено" застъпничество

Асоциацията на парковете в България (АПБ) ще проведе на 27 януари 2015 г, вторник, от 18,30 ч в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ презентация по проект „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg