Презентация наръчник и обучения в Център за култура и дебат "Червената къща", 27.01.2015