Прес съобщение за учредяването на Национален комитет за екологична защита на гр. Свищов, 1990г

Прес съобщение до БТА и вестник "Работническо дело" за създаването на Национален комитет за екологична защита на гр. Свищов, 1990г