„Архиви за природа“ е интернет присъствието на проект „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда ” на Асоциацията на парковете в България (АПБ). Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г. http://www.ngogrants.bg/

С проекта и страницата му „Архиви за природа“ АПБ цели да  улесни устойчивото управление и аргументирано вземане на решения по отношение на защитените територии в България чрез публичен онлайн достъп до архивни документи.  Дигиталният архив предоставя структуриран и публичен онлайн достъп чрез съвременни технологични формати до архивни документи за историята на управлението на защитените територии в България. Те са описани според разработена за тях библиографска система и дигитализирани с цел съхранение и достъп за работа в интернет. Документите в онлайн архива на защитените територии са предоставени публично в интернет с цел овластяване за аргументирана работа в защита на биоразнообразието на различни заинтересовани групи - както НПО и публични администрации, работещи за опазване на защитените територии, така и местни общности, бизнеси и неформални групи, политици, медии, активни граждани и разследващи журналисти, борещи се за прозрачност и превенция на корупцията в конкретни случаи на противоречиви инвестиционни намерения по отношение на природните ресурси.

За достигане на онлайн архива на Асоциацията на парковете в България до заинтересованите страни, в рамките на проекта са планирани следните дейности:

  • Организация и библиографска класификация на документите от архива за защитените територии;
  • Разработване на онлайн база данни на архива
  • Дигитализация на архивни масиви
  • Дейности за популяризация на ресурсите на архива на защитените територии – съобщения до медиите, архивна изложба и публична презентация
  • Повишаване на капацитета за застъпничество чрез работа с дигитализирани документи -  обучения за ползвателите