Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Решение №БС-182-ПР/2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 15/10/2020 защитена местност, Бакърлъка BG0002077 Алепу, Бакъркъка
Свали
Постановление за отказ за образуване на наказателно производство и прекратяване на преписка Окръжна прокуратура Бургас 07/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Подробни устройствени планове за м. Поляните, с. Синеморец, одобрени от Община Царево Община Царево 05/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Решение №БС -254-ПР/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 13/04/2020 Алепу природна забележителност, Алепу Алепу
Свали
ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО УПРАВЛЕНИЕТО НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ Зорница Стратиева 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Участие на заинтересованите страни в процеса на управление на НЕМ Натура 2000 в България Тома Белев 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Анализ на гражданското участие в процесите по създаване на НЕМ Натура 2000 Тома Белев 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Становище на АПБ срещу прегласуване на ЗИД на АПК, ограничаващ правото на достъп до правосъдие Тома Белев Народно събрание на НРБ 10/09/2018 АПК общи
Свали
ЗДОИ за обхват на промени на ПУ на НП Пирин според проекторешение на МС - обществено обсъждане до 22.12.2017 МОСВ Зелени закони 14/12/2017 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
из "Родопа планина в европейска Турция" от 1875г, откъс от "Видяна България" с автор Николай Чернокожев Вилхелм фон Берг, Николай Чернокожев 19/10/2017 общи Родопа
Свали
"Фермата" на Иван и Андрей нарушава Закона за водите Басейнова дирекция Западнобеломорски район ВИК ООД-Перник, АПБ 16/10/2017 Фермата природен парк, Витоша Студена
Свали
Отказ на МОСВ да предостави докладите на Консорциум „Дикон – УБА Натура“ по обществена поръчка за управленски подход и Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, 2017г Нено Димов, МОСВ 16/10/2017 Натура 2000 общи
Свали
Уведомително писмо от Областна Администрация Русе в отговор на заявление с вх. №94-02-39/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областен Управител на Област Русе - Стефко Бурджиев Тома Белев 29/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Благоерград в отговор на искане за достъп до обществена информация с вх. №15-00-3/15.05.2017 Областна Администрация Благоевград- Бисер Михайлов Тома Белев 25/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Хасково в отговор на заявление с вх. №АСД-10-5 /15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областна Администрация Хасково- Станислав Делчев Тома Белев 22/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Petition №0045/2017 to EU Parliament, received (Потвърждение от ЕП за получена петиция) Европейски Парламент Зорница Стратиева 25/01/2017 общи
Letter of support to Balkanka Association 2017 (Писмо за подкрепа до сдружение Балканка) Тома Белев (АПБ) г-н Куманов (Сдружение Балканка) 16/01/2017 Руй защитена зона хабитати, Руй BG0000313, Руй BG0002112 Руй
Изисквания на МОСВ за преработка на проекта за актуализация на ПУ Пирин, януари 2016г МОСВ Зелени закони, ДНП Пирин 25/11/2016 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Приложения към CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” 25/08/2016 национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” АПБ 25/08/2016 Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма, 09.05.2016 Тома Белев Министерство на туризма 09/05/2016 къмпингуване общи Черноморие
Свали
Становище на АПБ за ОУП на Община Царево, 24.2.2016 АПБ, Тома Белев МРРБ 24/02/2016 Странджа природен парк, Странджа Царево
Свали
Изисквания за преработката на проекта за План за управление на ПП "Беласица", 2015г Людмила Димитрова Бойко Малиновр МОСВ 02/02/2016 природен парк, Беласица Беласица
Свали
Отговор за взети мерки по регистрирани сигнали на АПБ за нарушеня на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, ноември 2015 РДГ София, ИАГ, Мартин Иванов АПБ, Тома Белев 23/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша , Алеко, Витошко лале
Свали
Отказ за изграждане на МВЕЦ на река Камешница 2015 Анжелина Тотева (Началник на политическия кабинет на министър-председателя) Тома Белев (АПБ) 13/11/2015 Беласица защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Писмо на ДГС София с искане за полицейска проверка на собственика на машините, извършили нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков 06 РПУ 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витоша
Свали
Писмо на ДГС София с искане за общинска документална проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Район Панчарево 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Панчарево, Витоша
Свали
Сигнал на ДГС София с искане за прокурорска проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Софийска районна прокуратура 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша
Свали
Писмо до Витоша ски на ДГС София с искане за документация за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София Витоша ски 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витошко лале
Свали
Заповед на ДГС София за спиране на сечи в нарушение на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков ГСУ Витоша, Сава Цирков ЕООД, Захари Митев, ДГС София 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко
Свали
Мерки от РДГ София към Витоша ски във връзка с нарушения на Закона за горите и ПУ на парк Витоша, ноември 2015 РДГ София, Мартин Иванов Витоша ски, Костадин Костадинов 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витошко лале
Свали
Протокол от проверка на РДГ София по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 09.11.2015 РДГ София, Владимир Пенчев ИАГ 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витошко лале
Свали
Протоколи от проверка ЮЗДП Благоевград по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 09.11.2015 ЮЗДП Благоевград, Бойчо Палакарски ИАГ, Витоша ски 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко
Свали
Протокол от проверка по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 30.10.2015 РДГ София, Ана Василева ИАГ 30/10/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витошко лале
Свали
Отказ за подновяване разрешително за водоползване за ВЕЦ в река Камешница, 2015 МОСВ, Бойко Малинов АПБ, Тома Белев 21/10/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Камешница, Благоевград, Беласица
Свали
Становище на АПБ за проект на план за управление на ПП Витоша, 2015 Тома Белев, АПБ ДПП Витоша, ИАГ, Тони Кръстев 29/09/2015 Витоша природен парк, Витоша Витоша
Свали
Становище на АПБ за проект на план за управление на НП Рила, 2015 АПБ, Тома Белев ДНП Рила, МОСВ 22/09/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Проект за изменение на плана за управление на НП Рила, септември 2015 10/09/2015 национален парк, Рила
Свали
Предварителен доклад по ОВОС на автомагистрала "Струма", 2001 10/09/2015 АМ Струма защитена местност, Кресненски пролом
Свали
Решение по ОС за съгласуване на МВЕЦ на река Камешница, 2011 МОСВ, Нона Караджова Еко-бел ООД 03/09/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Петрич, Камешница, Струмещица, Камена, Самуилово, Беласица
Свали
Искане за спиране на изграждане на МВЕЦ на река Камешница 2015 Тома Белев (АПБ) Б. Боросов (Председател на министерси съвет) 27/08/2015 Беласица природен парк, Беласица, BG0000167 р. Камешница
Свали
Отговор от МВнР по ЗДОИ с протокол от среща в Париж с Юнеско и разработващите ПУ Пирин, август 2015 МВнР, Кишоре Рао Тома Белев, АПБ 19/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Банско, Добринище, Париж, Швейцария
Свали
Отговор от МТ по ЗДОИ за среща в Париж с Юнеско за ПУ Пирин, август 2015 Министерство на туризма, Албена Михайлова АПБ, Тома Белев 18/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Париж, Пирин
Свали
Решение по ЗДОИ за предоставяне на документи за МВЕЦ на река Камешница, 2015 МОСВ, Вангелия Иванова АПБ, Тома Белев 17/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Благоевград
Свали
Презентация на проект за план за управление на Национален парк "Рила", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” 17/08/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Зони от проект за план за управление на Национален парк "Рила", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” ДНП Рила 17/08/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Проект за план за управление на резерват "Риломанастирска гора", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” 16/08/2015 резерват, Риломанастирска гора Рила
Свали
Отговор от ММС по ЗДОИ с доклад от среща в Париж с Юнеско и разработващите ПУ Пирин, август 2015 Министарство на младежта и спорта, Красен Кралев, Васил Пеловски АПБ, Тома Белев 12/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Париж, Франция
Свали
Карта на предлагани нови зони на ПП "Витоша" от проект за нов план за управление, август 2015 Пролес инженеринг 12/08/2015 Витоша природен парк, Витоша
Фотографии за наливане на бетон на писта Шилигарника, август 2015 11/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарника

Страници