IUCN, Международният съюз за опазване на природата потвърждават получаването на паричен превод за членски внос за 1968 г.

Писмо от IUCN, Международният съюз за опазване на природата, с вх. № 207/10.12.1968 г., адресирано до проф. Г. Паспалев. От Международния съюз за опазване на природата потвърждават получаването...

Писмо относно обмен на издания по защита на природата от Селскостопанската академия на ГДР 1965 г.

Писмо от Селскостопанската академия на ГДР, придружаващо изпратена на 05.11.1965г. брошура "За нашата социалистическа родина".

Писмо на КЗП до авторите на статии за първия сборник "Наши резервати" 1965 г.

Писмо №353-8/15.10.1965г. на КЗП до авторите на статии за първия сборник "Наши резервати"

Отчетен доклад на Н. Виходцевски и Ал. Петров за командировка от КЗП 1964 г.

Отчетен доклад на Н. Виходцевски и Ал. Петров за командировка от КЗП през м. ноември 1964г.

Писмо относно обмен на информация и материали по защита на природата със СЗП - Казахстан 1964 г.

Писмо вх.№307/16.11.1964г., придружаващо изпратени материали по защита на природата от СЗП - Казахстан
Писмо изх.№309/17.11.1964г., придружаващо изпратени материали по защита на природата до...

Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" 1964 г.

Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" на 26..10.1964г. изпратена лично до Г. Паспалев.

Писмо от М. Иванов със запитване за защитените вековни дървета и отговор от КЗП 1964 г.

Писмо вх.№242/19.08.1964г. от М. Иванов със запитване за защитените вековни дървета
Писмо изх.№243/20..08.1964г. от Г. Паспалев с отговор

Писмо от НМ "Рилскки манастир" със запитване за препис и отговор от КЗП 1964 г.

Писмо 279/09.08.1964г. от НМ "Рилскки манастир" със запитване за препис
Писмо 241/15.08.1964г. от КЗП с отговор

Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1964г.

Писмо вх.№226/16.07.1964г. със заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП

Докладна записка от Н. Виходцевски с предложения по опазването на защитените видове животни 1964 г.

Докладна записка от Н. Виходцевски с предложения по опазването на защитените видове животни от 28.05.1964г. по повод отровен орел, донесен за препариране
Писмо 186/01.06.1964г., с което Г....

Страници