Становище по чл.2, ал.2 №4278/08.07.2014 , ПИ:66528.501.351

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод захранващ ПИ:66528.501.351"

Становище по чл.2, ал.2 №4477,4478/24.06.2013 , ПИ: 66528.501.503

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на дъждовна канализационна система и реконструкция на част от съществуваща улица, ПИ:66528.501.503"