Благодарствено писмо на СЗРП за получено дарение от столичния кмет

Благодарствено писмо с изх. № 1/30.07.1938 г. на СЗРП от столичния кмет инж. Иванов за полученото от него дарение от 5000 лв за издаване на снега 2 от сборника на съюза.

Случайно отравяне на домашни животни вместо бездомни кучета

Писмо с изх. № 75/29.11.1934 г. от Българско благотворително дружество за покровителство на животните до Началника на Столичната ветеринарна служба с копия до Столичния кмет, Министъра на...

Писмо срещу тровенето на уличните кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните

Писмо с изх. № 62/15.11.1934 г. срещу практиката на ветеринарите да отравят бездомните улични кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните, адресирано до Началника...

Молба за назначаване на членове на юношите туристи за опазване на вододайната зона на Витоша, 1930 г.

Молба с изх. номер 3/12.05.1930 г. от СЗРП до Кмета на Столична община за назначаване на членове на юношите туристи за опазване на вододайната зона на Витоша.