Представител на МЗДИ в СЗРП 1940 г.

Писмо от 15.06.1940г. от МЗДИ Дирекция на горите и лова, в което СЗРП се уведомява, че за представител на МЗДИ в управителния съвет е определен главен инспектор Н. Аджаров.

Благодарствено писмо от цар Борис III за сборник на СЗРП 1940 г.

Писмо от Канцеларията на НВ Царя от 26.03.194г., в което се изказва благодарност за изпратената му книга II от "Сборник за защита на природата". Подписано от легационен съветник Костов.

Покана за членство във Всебългарски съюз "Отец Паисий" 1938 г.

С писмо изх.№2556/16.07.1938г. Всебългарски съюз "Отец Паисий" кани СЗРП да стане сборен (колективен) член на Всебългарския съюз. Въпросът е разгледан на заседание на Управителния съвет на СЗРП...

Благодарствено писмо от МЗДИ за изнесенаот проф. Ст.Петков по радио "София" сказка 1937 г.

С писмо изх.№9732/21.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност на проф. Ст.Петков за съдействието му при провеждане на "Седмица на гората" 04-11.04.1937г. и за изнесената от него...

Покана за участие в среща на европейските секции на Международната служба за защита на природата във Виена 1937 г.

Покана за участие в среща на европейските секции на Международната служба за защита на природата във Виена
Писмо от 11.04.1937г. с покана до СЗРП, подписано от секретаря на службата Леон...

Писмо от Международен съвет за защита на растенията с покана за установяване на контакти и обмен на информация 1937 г.

Писмо от 26.02.1937г. от Международен съвет за защита на растенията с покана за установяване на контакти и обмен на информация, подписано от Г.С.Гарнет - основател на Британското дружество за...

Писмо от кмета на Аксаково до СЗРП по повод статия за опазването на Побитите камъни 1936 г.

Писмо изх.№5557/10.09.1936г. от община Аксаково , в което кметът Борис Хр. Николов изказва възраженията си по някои твърдения в статията "Природни паметници" на проф. Ст. Петков, публикувана в сп...

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП 1936 г.

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Включена е черновата на приветствието, което Ст. Петков е поизнесъл на 04.07.1936г.

Покана за VI конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Ст. Петков е поднесъл кратко приветствие от името на СЗРП при откриването на конгреса на 12.07.1935 г...

Благодарствено писмо на Дирекция на Обновата за културната пропаганда на Ст. Петков СЗРП 1935 г.

Писмо изх.№456/07.03.1935г., с което Културната служба на дирекция на Обновата благодари на проф. Ст. Петков за изнесената по радиостанцията сказка.

Страници