Столична община отпуска финансова помощ за издаването на т. 2 на сборника на СЗРП

Писмо, подписано от председателя на СЗРП - проф. д-р Ст. Петков и секретаря - Сл. Лазаров адресирано до кмета на Столична община /отделение за обществени грижи/. Молят отпуснатата финансова помощ...

Молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП

Чернова на писмо, изх. № 35/02.12.1937 г. с молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП.

Молба за назначаване на членове на юношите туристи за опазване на вододайната зона на Витоша, 1930 г.

Молба с изх. номер 3/12.05.1930 г. от СЗРП до Кмета на Столична община за назначаване на членове на юношите туристи за опазване на вододайната зона на Витоша.