Писмо от асистенти по ботаника при ВПИ - гр. Пловдив със сигнал за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо вх.№197/13.06.1964г. от асистенти по ботаника при ВПИ - гр. Пловдив със сигнал за нарушения в резерват "Острица".

Писмо от П. Балканджиев с предложение за обявяване на два вековни дъба за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№163/18.05.1964г. от П. Балканджиев с предложение за обявяване на два вековни дъба в м. "Св. Илия" - гр. Трън за защитени обекти

Писмо от Ж. Паришко с благодарност за изпратена брошура "Защита на природата в България" 1963 г.

Писмо вх.№366/02.07.1963г. от Ж. Паришко - иправител на Национален парк "Перистер" - Битоля с благодарност за изпратена брошура "Защита на природата в България" .

Справка за двойките пеликани, гнездили в резервата "Сребърна" през 1961 г.

Справка за двойките пеликани, гнездили в резервата "Сребърна" през 1961г. изготвена от завеждащия Биологична станция "Сребърна"Таню Мичев по запитване на КЗП от 19.08.1961г.

Писмо за нарушения при косенето на камъшит в резервата "Сребърна", заплашващи гнезденето на пеликаните 1961 г.

Писмо вх.№21/07.02.1961г. от Лазар Стоянов за оставен окосен камъшит в резервата "Сребърна", което може да заплаши гнезденето на пеликаните.