Писмо до МЗДИ от Българско пещерно дружество относно определените негови представители в Управителния комитет на СЗРП 1945 г.

Писмо вх.№8772/10.06.1945г. до МЗДИ от Българско пещерно дружество относно определените негови представители в Управителния комитет на СЗРП.

Статия за пещерите

Писмо с изх. №1/17.01.1938 г.  с вх. № на СЗРП 2/10.02.1938 г. , в отговор на писмо 116 от СЗРП, съобщава за възлагане на написване на статия за научното здначение на пещерите на Р. Попов.

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 13/18.10.1937 г.  Българското пещерно дружество до СЗРП, изпратено в отговор на писмо № 29  и получено на 21.10.1937 г., за избраните на представители в СЗРП - проф. В...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 24.10.1934 г. съобщава на СЗРП представителите на Първо българско пещерно дружество в СЗРП. Подписано е от Стефан Петков - Председател и Никола Заторов – Секретар. Представителите са:...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 1/14.06.1933г съобщава представителите на Българско пещерно дружество в СЗРП с мандат до 30.01. 19343 г.: проф. д-р Стефан Петков, д-р Васил Радев, д-р Рачо Рачев. Писмото е...