Резолюции на Висш туристически съвет пра Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на Висшия туристически съвет пра Българското туристическо дружество от заседанията му на 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални...

Резолюции на Висшия туристически съвет при Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на II Висш туристически съвет при Българското туристическо дружество 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални природни паркове
  2. ...

цени за организация на сказка в Стара Загора

Писмо от 11.02.1931 г. от БТС "Сърнена гора" - Стара Загора в отговор на рисмо от 27.01.1931 г. на СЗРП съобщава цената са организиране на сказка в сабона на дружество "Театър" в Стара Загора.

Списък на клоновете на БТС към януари 1931 г.

Писмо от Централното настоятелство на Българското туристическо дружество с номер 469/05.01.1931 г. дава списък на дружествените клонове и съобава, че ще даде списък на предложения за обекти за...

Смяна на представителите на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо № 332/07.05.1930 г. на Централното настоятелство на Българското туристическо дружество съобщава на СЗРП замяната на предишните представители с нови: Иван Раев и Павел Кебърле.

Страници