Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1964 г.

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН, изготвен съвместно от Комисията по защита на природата към БАН и...

Резервати, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1962 г.

С писмо изх.№58/06.02.1962г. председателят на КЗП Г. Паспалев изпраща до Министерството на външните работи списък на 9 резервата, които да бъдат препратени за вписване в в Листа на националните...

Писмо на КЗП с искане за данни за народните паркове и резервати 1961 г.

Писмо изх.№65/28.08.1961г. на КЗП до ГУГ Отдел"Защита на природата" с искане за данни за народните паркове и резервати във връзка с изготвяне на отговор по предложението за включване на обекти в...