Статия "Бъди другар с природата" от Г. Тодорчев, в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "Бъди другар с природата" от Г. Тодорчев, в. "Отечествен фронт" 04.07.1965г.

Статия "Срещу агресията на ауспуха в планината" 1964 г.

Статия "Срещу агресията на ауспуха в планината" на Г. Тодорчев, публикувана във в. Отечествен фронт" бр.6266/27.10.1964г.