Заповед на МОСВ за приемане на ПУП без ОУП на Царево, 2014г

Заповед на МОСВ за приемане на ПУП без ОУП на Царево, 2014г

Потвърдени от МОСВ нарушения в ски-зона Банско към 2013 г.

Справка на МОСВ относно нарушения в ски зона Банско от 19.08.2013, подписана от министъра Искра Михайлова и изготвена по сигнал на Александър Дунчев.