Статия "С любов към родната природа" от доц. Ив. Петров по повод на три изложби, в. "Отечествен фронт" 1963г.

Статия "С любов към родната природа" от доц. Ив. Петров по повод на три изложби, в. "Отечествен фронт" 27.06.1963г.