Смяна на главния инспектор по горите и председател на комисията за защита на природата

Писмо с изх. № IIIа 17348/29.11.1934 г. на Министерството на народното стопанство привежда за сведение до СЗРП заповед №1811/ 28.11.1934 г. за смяна на председателя на комисията на съюза за защита...