Заповед на МОСВ за приемане на ПУП без ОУП на Царево, 2014г

Заповед на МОСВ за приемане на ПУП без ОУП на Царево, 2014г