Писмо от IUCN относно допълнителна информация по систематизирането на паркове и резервати 1964 г.

Писмо вх.№222-8-9/11.07.1964г. в допълнение на писмо 1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна...

Писмо от IUCN относно допълнителна информация по систематизирането на паркове и резервати 1964 г. - френски език

Фотокопие на писмо №1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна информация по систематизацията на...

Писмо от IUCN с искане на информация за българските национални паркове 1964 г. - френски език

Фотокопие на писмо №РВ/7-577 от 24.01.1964г. на IUCN с искане на информация за българските национални паркове, подписано от вицепрезидента Жан Пол Харой.
Писмото е адресирано до...

Писмо от IUCN с искане на информация за българските национални паркове 1964 г.

Превод на писмо №РВ/7-577 от 24.01.1964г. на IUCN с искане на информация за българските национални паркове, подписано от вицепрезидента Жан Пол Харой.
Писмото е адресирано до Министерството...

Писмо относно създаване на Листа на националните паркове и аналогични резервати към ООН 1961 г.

Писмо SО614/21 от 28.06.1961г. от Генералния секретар на ООН с искане за кратко описание на земите, които попадат в обхватс на Резолюция 810/XXX/ на Икономическия и социален съвет "Създаване от...

Писмо относно създаване на Листа на националните паркове и аналогични резервати към ООН 1961 г. - френски език

Писмо SО614/21 от 28.06.1961г. от Генералния секретар на ООН с искане за кратко описание на земите, които попадат в обхватс на Резолюция 810/XXX/ на Икономическия и социален съвет "Създаване от...