Правилник за управление и стопанисване на резервата "Долна Топчия" 1964 г.

Правилник за управление и стопанисване на резервата "Долна Топчия"

Становище на КЗП по работния проект за горски кантон в резервата "Долна Топчия" 1963 г.

Писмо изх.№237/08.07.1963г., подписано от проф.Б.Китанов (зам.председател на КЗП) със становище, че КЗП не възразява да се построи горски кантон в района на фазанарията в резервата "Долна Топчия"...

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" 1963 г.

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" от 30.05.1963 г.

Писма със сигнали от Градски НС Елхово за нарушения в резервата "Долна Топчия" 1963 г.

Писма със сигнали от Градски НС Елхово за нарушения в резервата "Долна Топчия": подготовка за изкореняване на гора; допускане на лов на диви свине; незаконна сеч.

Кореспонденция по сигнали за излавяне на колхидски фазани в резервата "Долна Топчия" 1963 г.

Кореспонденция по сигнали за излавяне на колхидски фазани в резервата "Долна Топчия" съдържа запитване от КЗП и отговор от Горско стопанство - Елхово, че такова е извършено по нареждане от КГГП за...

Становище на КЗП за опазване чистотата на расата на колхидския фазан 1962 г.

Писмо изх.№126/23.03.1962г. със становището на КЗП, че по никакъв начин не трябва да се допуска смесване на колхидските фазани в последното останало тяхно местообиталище /Долна Топчия/ с...

Писмо от ОФ - гр. Елхово за опасност от замърсяване расата на колхидския фазан 1962 г.

Писмо от 01.03.1962г. на Разширения състав на Обществения контрол при Градския комитет на ОФ - гр. Елхово за опасност от замърсяване расата на колхидския фазан поради намерението на Ямболския...