Писмо на МОС относно проекта за познавателен маршрут в природен резерват "Балтата" 1996г.

Писмо изх.№91-00-5992/18.11.1996г. на МОС относно проекта за познавателен маршрут в природен резерват "Балтата", подписано от министър Георги Георгиев.

Във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано съвещание. 1968 г.

Писмо от Отделението за Биологически науки към БАН, изх. № 14-35/06.03.1968 г. във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано ново съвещание със заинтересованите...

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна" 1967 г.

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна", състояло се на 17.10.1967г. в гр. Силистра.
1. За опресняване на водите резервата да бъде свързан с р. Дунав като се...

Преписка относно запазване тръстиката в Бабушкото блато в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №299/03.11.1964г. на КЗП с доклад на Таню Мичев и подкрепа на неговите предложения.
Писмо 14316/13.11.1964г. на КГГП със заповед да се запази тръстиката в зоната на Бабушкина локва с...

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" 1964 г.

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" през 1964г. от Т. Мичев - завеждащ Биологическа станция "Сребърна" на Зоологическия институт при БАН.

Правилник за управление и стопанисване на резервата "Долна Топчия" 1964 г.

Правилник за управление и стопанисване на резервата "Долна Топчия"

Писмо от КЗП относно сигналите за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№200/15.06.1964г. от КЗП с напомняне за многото сигнали за нарушения в резерват "Острица" и настояване КГГП да вземе ефективни мерки по опазване на този уникален ботанически резерват....

Писмо от асистенти по ботаника при ВПИ - гр. Пловдив със сигнал за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо вх.№197/13.06.1964г. от асистенти по ботаника при ВПИ - гр. Пловдив със сигнал за нарушения в резерват "Острица".

Писмо на КГГП с разрешение на екип от управление "Кинематография" да прави снимки в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №7368/03.06.1964г. на КГГП с разрешение на снимачен екип от Кинематографията да прави снимки в резервата "Сребърна", но само от брега на езерото.

Писмо на КЗП относно прекратяване нарушенията в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№168/20.05.1964г. на КЗП относно прекратяване нарушенията в резерват "Острица" с настояване КГГП да вземе ефикасни мерки за охраната,

Страници