Бюджет на КЗП за 1969 г.

Бюджет на КЗП за 1969 г.

Бюджет на КЗП за 1967 г.

Бюджет на КЗП за 1967 г.

Бюджет на КЗП за 1966 г.

Бюджет на КЗП за 1966 г.

Бюджет на КЗП за 1965 г.

Бюджет на КЗП за 1965 г.

Проектобюджет на КЗП за 1965 г.

Проектобюджет на КЗП за 1965 г.

Проектобюджет на КЗП за 1964 г.

Проектобюджет на КЗП за 1964 г.

Бюджет на КЗП за 1964 г.

Бюджет на КЗП за 1964 г.

Материали по бюджета за материално-техническо снабдяване на КЗП 1963 г.

Материали по бюджета за материално-техническо снабдяване на КЗП. Включени са писма с правила за реализацията и отчитането на плановете за материално-техническо снабдяване в поделенията на БАН и...

Бюджет на КЗП за 1963 г.

Бюджет на КЗП за 1963 г.

Проектобюджет на КЗП за 1963 г.

Проектобюджет на КЗП за 1963г.

Страници