Молба до МОСВ за решение по неразгледана жалба на Балкани срещу ОВОС на МВЕЦ "Кресна 1", 2004

Молба  с дата 20.08.2004 г. от СДП Балкани, подписано от члена на УС Катерина Раковска, до МОСВ за вземане на решение по същество по...

Молба до председателя на БАН за отпускане на щатна бройка за научен секретар към КЗП, 1966 г.

Заверено копие на молба, подписана от зам. председателя на КЗП чл. кор. проф. Г. Паспалев до председателя на БАН. В молбата е аргументирана необходимостта от назначаванета на научен секретар към...

Молба за получаване на пощата на СЗРП на адреса на МЗДИ

Молба  на СЗРП с изх. № 3/19.09.1938 г. за получаване на пощата на СЗРП на адреса на МЗДИ, подписана от Стефан Петков и Н. Аджаров.