Препис на заповед за изменение на Правилника за приложение на Закона за лова, 1966 г.

Препис на заповед № 167/17.01.1966 г. и придружително писмо с изх. № 6/26.01.1966 г. относно изменение на Правилника за приложение на Закона за лова и Наредбата за стопанисване и ползване на...

Проект на Правилник за приложение на Закона за защита на природата 1965г.

Копие на Проект на Правилника за приложение на Сакона за защита на природата 1965г. Съдържа следните раздели

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.П РИРОДНИ РЕСУРСИ

II. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ...

Правилник на първичните оргаизации на Всеруското дружество за защита на природата 1964г.

Брошура с Правилник на първичните организации, утвърден от Президиума на централния съвет на Всеруското дружество за защита на природата на 15.09.1964г. Съдържа и указания за работа и инструкции...

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от...

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на френски език

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от...

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на френски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на френски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН. 1960 г.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. 1960 г.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на немски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на немски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на руски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на руски език

Проект за Правилник на Комитета за защита на природата при ЦС на БТС 1960 г.

Два варианта на проект за Правилник на Комитета за защита на природата при ЦС на БТС от 1960 г.

Страници