Афиш за събитие на СЗРП по случай седмицата на гората през април 1937г, на което са щели да се изнасят ликции по темите:
1. Основна дейност на Съюза с оглед на съвременния строителен дух в страната
2.Естество и планомерна уредба на народен парк Витоша