Бележки по подготовката на отчета на настоятелството и годишното събрание на СЗРП 1939 г.