Доклад за състоянието на земеделското стопанство В Беломорска Тракия, публикуван през 1942 г. от Дружеството на специалистите в земеделските опитни институти в България с препоръки към Министъра на земеделието и държавните имоти за аграрната политика на България след присъединяването на Беломорска Тракия към Царството с оглед стопанското ѝ приобщаване. Докладът е възложен от Министъра със Заповед №1276 от 12.06.1941 г.