Бланков плик за писма на СЗРП, адресиран до Председателя на БАН.