Чернова на текст, подготвен за пресконференцията по случай месеца за защита на природата, насрочена за 08.05.1969г. с множество ръкописни поправки.