Писмо от Чехсловашката легация в България до д-р Иван Буреш, директор на Природонаучния музей на Н.В. Царя на България  в отговор на негово писмо за чешкото природозащитно законодателство. Изброяват се актовете, задаващи законовата уредба за създаването на национални паркове и резервати в Чехословашката република.

С пояснения кои закони се отнасят по темата са приложени: 

  1. Наредба на Министъра на земеделието за създаване на един резерват в Словакия, 1932 г.
  2. Закон за отчуждаване на територии в полза на обществото - 1919 и 1920 г., регламентиращ резерватите със своите разпоредби