Списък с имената на членове на комисията към Министерството на земеделието по защита на природата. Включени са 12 души, представители на МЗДИ и различни дружества и съюзи.