Списък на членовете от УС на Дружестото на лесовъдите - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Петко Д. Петков
Димитър Изворски
Димитър Чолаков
Слави Т. славов
Атанас Атанасов
Крум А. Атанасов
Петко Иванов