Ръкописна чернова на Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП на 22.06.1939 г.