Ръкописна чернова на дневен ред за заседание на Настоятелството на СЗРП на 27.01.939 г.