Доклад на ДНСК за извършена проверка през 07-08.04.2014 г върху градоустройствени процедури, строителство и експлоатация на строежи на територията на ски-зона "Банско". Изводите на ДНСК са, че не се констатират нарушения.

От изброената документация е видно, че няма документи за нито една от пистите.