Работен вариант на Доклад от СЗРП относно обявяването на нос Калиакра за защитен народен парк. С писмо изх.№18/26.12.1940г. Докладът е изпратен на министъра на земеделието и държавните имоти. В него се обосновава необходомостта нос Калиакра да се обяви за резерват. Позовава се и на Писмо от Началник флота, публикация на археолога Карел Шкорпил.