Докладна записка от Кирил Попов - началник отдел "Ловно стопанство и защита на природата" в ГУГ относно организиране на месец за защита на природата през м. май 1961г.