Чернова на записка за българското участие в конференцията в гр.Брунен за основаване на Международен съюз за защита на природата с неизвестен автор.