Допълнение към Протокол 3 от заседание на ЦН на СЗРП, състояло се на 14.12.1943 г.