Дописка от 14 септември 2006г на в. Дума относно свлачища и сечи в ски зона Банско