Дописка от 14 септември 2006г на в. Труд относно свлачища в ски зона Банско