Дописка от 27 юни 2001 г на в. Монитор относно строителство на ски писти в ски зона Банско