Дописка във в. "Родопско дело" бр.416/14.02.1933г. за сказка на проф. Ст. Петков в Асеновград.